មួនថែរក្សារបួស

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ការពិពណ៌នា

បង្កើតស្រទាប់ការពារលើផ្ទៃមុខរបួស ដើរតួជារបាំងរាងកាយ។

ប្រើសម្រាប់របួសតូចៗ ស្នាមរបួស កាត់ និងរបួសលើផ្ទៃផ្សេងទៀត និងការថែទាំស្បែកជុំវិញ


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖